My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę użytkowników, w tym spersonalizować reklamy i treści. Dane dotyczące interakcji użytkownika z tą witryną i wyświetlanych reklam mogą być udostępniane firmom zajmującym się dostarczaniem i / lub personalizacją reklam w tej witrynie i innych miejscach w Internecie.

Regulamin

 1. Zastosowanie i informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin  (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług online w serwisie internetowym productz.com (zwanym dalej „Witryną”) przez użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”). Operatorem Productz.com jest Productz MiB GmbH (zwany dalej „Dostawcą”) z siedzibą przy Linienstraße 23, 10178 Berlin, Niemcy.
  2. Usługodawca będzie świadczył usługi wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu, o ile między Użytkownikiem a Dostawcą nie zostanie uzgodnione nic innego na piśmie. Ogólne warunki handlowe Użytkownika nie obowiązują. Takie warunki będą uważane za część Umowy, jeżeli zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie.
  3. Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.
  4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie productz.com/pl/regulami
  5. Usługodawca nie przechowuje kopii niniejszego Regulaminu i nie udostępnia go.
 2. Zawarcie umowy i rejestracja
  1. Po zakończeniu rejestracji online i utworzeniu profilu lub po utworzeniu treści (patrz § 3) w Witrynie pojawi się Umowa użytkownika.
  2. Umowa użytkownika dotyczy bezpłatnego korzystania z usług internetowych w Witrynie, w szczególności tworzenia treści, takich jak opisy produktów, oceny lub przesłane zdjęcia.Before the User is able to upload content, the User must agree to the TOU by checking a box.
  3. Zanim użytkownik będzie mógł przesyłać treści, musi wyrazić zgodę na warunki korzystania z usługi, zaznaczając odpowiednie pole.
  4. Konto użytkownika jest wymagane do skonfigurowania profilu. Składa się z nazwy użytkownika i hasła („dane logowania”). Konto użytkownika nie jest jednak wymagane do tworzenia treści w Witrynie.
  5. Utworzenie konta użytkownika jest możliwe tylko poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail. Ten adres e-mail pomaga również w komunikacji z Dostawcą.The User is not entitled to the activation of the user account. The Provider can choose not to activate without providing any reason or can undo it at anytime.
  6. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje wymienione i przechowywane na jego koncie są aktualne i prawidłowe. Używanie pseudonimów jest niedozwolone. Jeśli którykolwiek z wymienionych danych ulegnie zmianie, należy je poprawić.
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do aktywacji konta użytkownika. Dostawca może zrezygnować z aktywacji bez podania przyczyny lub cofnąć ją w dowolnym momencie.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania ostrożności w przechowywaniu swoich danych logowania. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika danych logowania stronom trzecim lub zapewnianie dostępu do konta użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Dostawcy za zachowanie stron trzecich, którym udostępniono dane logowania, a także za ich własne zachowanie. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ​​jego dane logowania są niewłaściwie wykorzystywane, powinien natychmiast powiadomić o tym Usługodawcę.
 3. Tworzenie treści
  1. Użytkownik może tworzyć treści w Witrynie, takie jak opisy produktów lub oceny, a także przesyłać zdjęcia. Treść można utworzyć za pomocą odpowiednich formularzy. Funkcje te są udostępniane bezpłatnie przez Usługodawcę.
  2. Użytkownik może zostać pozbawiony uprawnień do poszczególnych funkcji, usług lub sekcji Witryny. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zaprzestania lub pobierania opłat za dowolną lub wszystkie części swoich funkcji, usług lub sekcji Witryny bez uprzedniego powiadomienia.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do niektórych treści, na przykład jeśli istnieje powód, by podejrzewać, że naruszane są obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
  4. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby Witryna działała bez problemów. Jest to oczywiście ograniczone do usług, które znajdują się pod kontrolą Usługodawcy.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo, częściowo lub całkowicie, a także czasowo lub na stałe, do ograniczenia dostępu do Witryny z powodu konserwacji, ograniczeń przepustowości lub z powodu innych zmian, które leżą poza jego mocą.
 4. Obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów (takich jak przepisy karne, ochrony konkurencji lub ochrony młodzieży, a także obowiązków sprawozdawczych wynikających z niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych) podczas tworzenia i publikowania treści w Witrynie, a także do nieużywania informacji na temat osób trzecich bez ich zgody i nienaruszania praw osób trzecich (np. prawa dotyczących nazw, marki, praw autorskich i prywatności danych). W szczególności dotyczy to tworzenia i publikacji linków w Witrynie. W szczególności publikacja treści, które dotyczą, reprezentują lub zawierają:
   • Rasizm
   • Gloryfikację przemocy lub wszelkiego rodzaju ekstremizmu
   • Wezwanie do podżegania lub podżeganie do przestępstw i naruszeń prawa lub gróźb wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia
   • Wrogość wobec osób lub firm
   • Pomówienie, oszczerstwo lub zniesławianie użytkowników lub stron trzecich, a także naruszenia prawa konkurencji
   • Naruszenie praw autorskich lub inne naruszenia praw własności intelektualnej
   • Molestowanie seksualne użytkowników lub osób trzecich
   • Pornografię
   • Nieprzyzwoite, seksistowskie, obsceniczne, wulgarne, nienawistne lub obraźliwe treści
   • Religijną pracę misyjną
    nie jest dozwolona 
  2. Treści chronione prawem autorskim można wykorzystywać tylko bez zgody właściciela praw, jeżeli są używane dosłownie w kontekście praw do cytowania. Cytaty należy jako takie podkreślać i zapewniać właściwe źródło. Cytaty z innych języków muszą być również przetłumaczone na niemiecki, aby ich treść była ogólnie zrozumiała. W szczególności nieprawidłowo przypisane lub nieprzetłumaczone cytaty mogą być poprawione lub usunięte przez Usługodawcę.
  3.  Przed opublikowaniem zdjęć lub filmów użytkownik jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa autorskiego i niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do uzyskania wymaganej zgody zainteresowanych stron, w szczególności fotografów i przedstawianych osób.
  4. Użytkownik musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą upośledzać i / lub poważnie utrudniać działanie Witryny, świadczonych usług i / lub podstawowej infrastruktury technicznej. Dotyczy to w szczególności
   • Korzystanie z oprogramowania, skryptów lub baz danych w połączeniu z korzystaniem z Witryny
   • Automatyczne odczytywanie, blokowanie, zastępowanie, modyfikowanie lub kopiowanie danych, o ile nie jest to konieczne do prawidłowego korzystania z witryny.
  5. Użytkownikowi zabrania się nieuprawnionego dalszego użytkowania, powielania i / lub publikacji jakichkolwiek danych pobranych ze Strony.
  6. Użytkownik nie może wykorzystywać, w części ani w całości, danych otrzymanych z Witryny lub udostępnionych w niej
   •  Aby utworzyć dowolną formę bazy danych i / lub
   • Do oceny danych handlowych lub wymiany informacji i / lub
   • Do jakichkolwiek innych celów komercyjnych.
     
  7. Jeżeli Użytkownik napotka jakiekolwiek zakłócenia w działaniu lub funkcjach portalu, powinien niezwłocznie powiadomić Dostawcę o tym zakłóceniu. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik dowie się o treści strony trzeciej, która została opublikowana i która w oczywisty sposób narusza kodeks postępowania określony w § 4.
  8. W przypadku, gdy hiperłącze prowadzi do strony osoby trzeciej, Użytkownik zapewnia, że ​​ma prawo do korzystania z hiperłącza oraz że docelowa strona internetowa („strona docelowa”) jest zgodna z prawami osób trzecich zgodnie z § 5 ust. 1.
  9. Bez wyraźnej zgody Dostawcy Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach prywatnych, a nie w celach reklamowych dla siebie lub osób trzecich.
 5. Prawa użytkowanika
  1. Użytkownik przyznaje Dostawcy nieodwołalne, nieograniczone, niewyłączne i bezpłatne prawo do korzystania z tworzonych treści, a mianowicie opisów, komentarzy i postów, które mają być publikowane w Witrynie. Dostawca jest zawsze uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i edycji tych danych. Obejmuje to w szczególności prawo do zwielokrotniania, prawo do rozpowszechniania, prawo do publicznego zwielokrotniania, prawo do publicznego udostępniania danych oraz prawo do udzielenia licencji na użytkowanie stronie trzeciej. Użytkownik zrzeka się praw autorskich. Niniejsza Umowa nie wpływa na możliwość przyznania przez strony trzecie praw do opublikowanych danych, zgodnie z niektórymi modelami licencjonowania. Dostawca nie jest zobowiązany do usunięcia opublikowanych danych w przypadku anulowania niniejszej Umowy i / lub usunięcia konta użytkownika przez pełnomocnika.
  2. Prawa użytkowania dzieł opublikowanych i utworzonych przez Dostawcę należą wyłącznie do Dostawcy. Powielanie i / lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, wideo, tekstów itp. W innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody Dostawcy.
 6. Gwarancje i odpowiedzialność
  1.  Usługodawca nie sprawdza danych i linków publikowanych w Witrynie przez Użytkownika i inne osoby przed publikacją. Dostawca nie jest zatem w stanie zagwarantować ważności, dokładności, odpowiedzialności, aktualności, adekwatności i / lub kompletności danych publikowanych w Witrynie przez Użytkownika. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za publikowane treści. Użytkownikowi nie przysługuje żadna wolność od wad związanych z opublikowanymi danymi. Dostawca ma na stronie funkcję „Zgłoś problem”, za pomocą której można zgłaszać domniemane naruszenia prawa i nieprawidłowe dane. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeglądu według własnego uznania.
  2.  Nieograniczona odpowiedzialność: Usługodawca przyjmuje nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie, a także odpowiedzialność określoną w ustawie o odpowiedzialności za produkty wadliwe. W przypadku lekkiego zaniedbania Usługodawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody wynikające z ofiar śmiertelnych, obrażeń i naruszenia zdrowia.
  3. W innych przypadkach przyjmuje się następującą ograniczoną odpowiedzialność: w przypadku lekkiego zaniedbania Usługodawca przyjmuje odpowiedzialność w przypadkach, w których dochodzi do naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy i którego przestrzeganie Użytkownik powinien mieć możliwość polegać (główny obowiązek). W przypadku niewielkiej odpowiedzialności za zaniedbanie kwota odszkodowania ogranicza się do szkód przewidywalnych po zawarciu umowy i musi być obliczona w typowy sposób.
  4. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również agentów Usługodawcy.
  5. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego konta. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli niewłaściwe użycie konta nie jest jego winą, ponieważ nie naruszył obowiązku staranności.
 7. Zwolnienie
  1. Użytkownik zwalnia Usługodawcę i jego pracowników i / lub przedstawicieli z roszczeń dotyczących domniemanego lub faktycznego naruszenia praw i / lub wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osoby trzeciej w związku z działaniami związanymi z korzystaniem z Witryny. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów, które powstają dla Dostawcy z roszczeń osób trzecich. Koszty kwalifikowalne obejmują również koszty odpowiedniej obrony prawnej.
 8. Zakończenie
  1. Stosunki umowne między użytkownikami a Dostawcą obowiązują na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyny.
  2. Ponadto prawo stron do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z uzasadnionego powodu pozostaje nienaruszone.
  3. W przypadku wypowiedzenia umowy Użytkownik nie będzie już miał dostępu do swojego konta użytkownika i jego treści.
 9. Zmiany Regulaminu
  1. Dostawca jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu z powiadomieniem przy zachowaniu odpowiedniego wyprzedzenia. Dostawca powiadomi zarejestrowanego Użytkownika o zmianach lub uzupełnieniach do niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail lub po zalogowaniu, bez konieczności zmiany lub przesłania zmienionych indywidualnych warunków lub całej nowej wersji warunków; wystarczy, aby zawiadomienie o zmianie było linkiem do zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany w ciągu 14 dni od zapoznania się z nowym tekstem, uznaje się to za zgodę na zmianę; Dostawca zawsze wyjaśni ten fakt Użytkownikowi w powiadomieniu o zmianie. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika w terminie, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania korzystania z usługi w momencie, gdy zaczną obowiązywać zmienione lub dodane warunki handlowe, ale co najmniej dwa tygodnie po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu. Użytkownik powinien odwołać się do §8, aby ustalić warunki rozwiązania umowy.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli umowa zawiera nieskuteczne postanowienia, skuteczność całej umowy pozostaje nienaruszona.
  2. Jeśli Użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego funduszu zgodnie z prawem, Berlin będzie miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku z umowami między Użytkownikiem a Dostawcą.
  3. W przypadku wszelkich sporów powstałych z naszymi klientami zawsze staramy się dojść do wzajemnego rozwiązania. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu spornym w drodze arbitrażu konsumenckiego i nie możemy zaoferować naszego udziału w takiej procedurze. Jednak platforma komisji UE jest zawsze dostępna w przypadku pozaprawnych rozliczeń. Strona internetowa Komisji Europejskiej ds. Rozliczeń online jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?Event=main.home.chooseLanguage