My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę użytkowników, w tym spersonalizować reklamy i treści. Dane dotyczące interakcji użytkownika z tą witryną i wyświetlanych reklam mogą być udostępniane firmom zajmującym się dostarczaniem i / lub personalizacją reklam w tej witrynie i innych miejscach w Internecie.

Polityka Prywatności

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

  Ta polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych obsługiwanych przez:
  Podmiot odpowiedzialne za przetwarzanie: Productz MiB GmbH (zwana dalej „Productz”) Linienstraße 23, 10178 Berlin, Niemcy
  E-mail: hello@productz.com

 2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj przetwarzania i cel
  1. Odwiedzanie strony internetowej

   Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny productz.com informacje są automatycznie przesyłane na serwer naszej witryny przez przeglądarkę używaną na Twoim urządzeniu. Informacje te zostaną tymczasowo zapisane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące dane są rejestrowane bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań, a następnie zapisywane przez 6 miesięcy, aż zostaną automatycznie usunięte:

   • Adres IP urządzenia żądającego
   • Data i godzina dostępu
   • Nazwa i adres URL odzyskanego pliku
   • Strona internetowa, z której miał miejsce dostęp (znany jako URL strony odsyłającej)
   • Model i system operacyjny urządzenia
   • Nazwa Twojego usługodawcy internetowego
   • Typ i wersja przeglądarki, a także inne informacje dostarczone przez przeglądarkę (takie jak lokalizacja, ustawienia języka, dodatki, rozdzielczość ekranu itp.)

   Powyższe dane są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

   • Do zagwarantowania płynnego połączenia z witryną
   • Do zagwarantowania przyjaznej obsługi naszej witryny
   • Do oceny bezpieczeństwa i stabilność systemu
   • I do innych celów administracyjnych

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby.

   Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej na ten temat w sekcjach 4 i 5.

  2. Tworzenie konta użytkownika

   W serwisie Productz masz możliwość utworzenia chronionego hasłem konta użytkownika za pomocą adresu e-mail, który następnie wykorzystujemy do przechowywania Twoich danych osobowych. Pomaga to zapewnić jak najbardziej przyjazną dla użytkownika obsługę, umożliwiając łatwe, szybkie i spersonalizowane oceny produktów oraz zapisywanie spersonalizowanych ustawień i ulubionych produktów na koncie.

   Jeśli chcesz utworzyć u nas konto użytkownika chronione hasłem, potrzebujemy następujących informacji:

   • Tytuł, imię i nazwisko
   • Adres
   • Poprawny adres e-mail

   Aby utworzyć konto, musisz dodatkowo podać własne hasło. Umożliwia ono wraz z adresem e-mail dostęp do konta użytkownika. [Na koncie użytkownika możesz przeglądać i zmieniać zapisane informacje w dowolnym momencie. Możesz też zalogować się przy użyciu konta na Facebooku. Znajdź więcej informacji na ten temat w rozdziale 8 „Logowanie przy pomocy konta Facebook”.]

   Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie na koncie użytkownika, gdy dobrowolnie wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 Para 1. zdanie 1 lit. a) RODO

   Utworzenie konta użytkownika nie jest konieczne do korzystania z naszej strony internetowej.
   Po usunięciu konta użytkownika wszystkie informacje przeznaczone do przetwarzania zostaną automatycznie usunięte, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO, jesteśmy zobowiązani przez prawo podatkowe lub handlowe do dłuższego przechowywania Twoich danych w celu przechowywania i dokumentowania lub ponieważ wyraziłeś zgodę na przedłużone przechowywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

  3. Subskrybcja naszego newslettera

   Tak długo, jak wyraźnie wyraziłeś zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, będziemy używać Twojego adresu e-mail, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn. Podanie adresu e-mail jest wszystkim, co jest wymagane do subskrypcji newslettera.

   Potencjalnie wykorzystamy Twój adres e-mail, aby przesłać Ci informacje o innych podobnych produktach z naszego serwisu, o ile jesteś jego klientem i wyraziłeś zgodę na korzystanie z Twojego adresu e-mail.

   W każdej chwili można zrezygnować z obu opcji, na przykład korzystając z linka na końcu każdego newslettera. Alternatywnie możesz w dowolnym momencie wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@productz.com, aby anulować subskrypcję.

  4. Korzystanie z naszego formilarza kontaktowego

   W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą przygotowanego formularza dostępnego na stronie internetowej. Wymagany jest prawidłowy adres e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi pytanie i abyśmy mogli udzielić odpowiedzi. Inne szczegóły można podać dobrowolnie.

   Przetwarzanie danych do naszych celów kontaktowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, na podstawie Twojej zgody.

   Dane osobowe zebrane z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane po rozstrzygnięciu żądania.

 3. Ujawnianie danych stronom trzecim

  Zasadniczo Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. W szczególności żadne dane nie zostaną ujawnione odbiorcy spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Wyjątkowo dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, wyraźnie zgodziłeś się na to
  • Jest to dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO i niezbędne do realizacji naszej umowy z Tobą
  • Jest to prawnie wymagane zgodnie z art. 1 para 1 zdanie 1 lit. c) RODO
  • Lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ujawnienie jest konieczne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych i nie wykazano, że masz dominujący interes ochronny w nieujawnianiu swoich informacji.
 4. Cookies

  Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Obejmują one małe pliki danych generowane automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkody Twojemu urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów, ani innego złośliwego oprogramowania.

  Plik cookie przechowuje informacje wynikające z użycia określonego urządzenia w każdym przypadku.  Nie oznacza to jednak, że rozpoznajemy Twoją tożsamość.

  Korzystanie z plików cookie służy korzystaniu z naszych usług w sposób przyjazny dla użytkownika. Dlatego używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś poszczególne strony naszej witryny i że już się zarejestrowałeś na swoim koncie użytkownika. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej.

  Ponadto, aby zoptymalizować wrażenia użytkownika, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby ponownie skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że odwiedziłeś nas wcześniej, podobnie jak określone wpisy i ustawienia, których użyłeś, więc nie będziesz musiał ich ponownie ustawiać. Nawet Twoje listy produktów są zapisywane, abyś mógł później uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.

  Używamy również plików cookie do przechowywania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz do pomocy w optymalizacji naszych usług (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam, gdy odwiedzasz naszą stronę, automatyczne rozpoznawanie, że odwiedziłeś nas wcześniej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

  Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także interesów osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

  Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze, lub aby zawsze był wyświetlany monit przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowita dezaktywacja plików cookie może spowodować utratę niektórych funkcji naszego serwisu.

 5. Narzędzia analityczne
  1. Google Analytics

   Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc., aby móc lepiej projektować naszą stronę internetową i utrzymywać jej ciągłą optymalizację. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). Korzystając z tego, rejestrujemy wykorzystanie naszej strony internetowej i oceniamy ją statystycznie. Przetwarzanie w wyżej wymienionych celach odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Interesy te uznaje się za uzasadnione na podstawie wyżej wymienionego przepisu.

   W ramach tego tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny, np.:

   • Typ i wersja przeglądarki
   • System operacyjny
   • URL strony odsyłającej (wcześniej odwiedzona strona internetowa)
   • Nazwa hosta twojego komputera (adres IP)
   • Czas żądania serwera

   zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam zapisany. Informacje są wykorzystywane w celu oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu do celów badania rynku i projektowania strony internetowej. Ponadto, w razie potrzeby, informacje te zostaną przesłane do strony trzeciej, o ile jest to wymagane przez prawo lub dopóki strona trzecia przetwarza dane na polecenie. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie przesłany wraz z innymi danymi, które ma Google. Adres IP stanie się anonimowy, aby nie można go było zidentyfikować (maskowanie IP). Google przestrzega zasad ochrony prywatności określonych w „US Safe Harbour Agreement” i jest zarejestrowana jako „Safe Harbour” przez Departament Handlu USA.

   Możesz określić ustawienia w przeglądarce, aby zapobiec instalacji plików cookie; chcielibyśmy jednak zauważyć, że w tym przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.
   Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych utworzonych przez plik cookie i dane związane z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także możesz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki.

   Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki, szczególnie w przeglądarkach urządzeń mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Stworzy opt-out cookie, które zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. 
   Plik opt-out cookie (cookie rezygnacji) działa tylko w przypadku tej przeglądarki i naszej strony internetowej i jest określony dla Twojego urządzenia. Jeśli usuniesz pliki cookie przeglądarki, musisz ponownie skonfigurować plik opt-out cookie.

   Więcej informacji na temat prywatności danych i Google Analytics można znaleźć na stronie pomocy Google Analytics

 6. Wtyczki mediów społecznościowych

  Na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, używamy wtyczek sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej, aby nasza firma była bardziej rozpoznawalna. Cel handlowy, który się za tym kryje, jest uważany za uzasadniony interes zgodnie z RODO. Odpowiedzialność za ochronę danych podczas pracy zapewnia odpowiedni usługodawca. Integracja tych wtyczek odbywa się zgodnie z tzw. metodą „dwóch kliknięć”, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej witryny.

  1. Facebook
  2. Używamy wtyczek mediów społecznościowych z Facebooka, aby bardziej spersonalizować korzystanie z naszej witryny. Obejmuje to przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”. Jest to funkcja zapewniana przez Facebook.

   Gdy uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, Twoja przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść tych wtyczek jest wysyłana bezpośrednio z Facebooka i osadzana na stronie internetowej.

   Dzięki wbudowanej wtyczce Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę internetową, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki na serwer Facebook w USA i tam przechowywane.

   Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje zostaną wysłane bezpośrednio na jeden z serwerów Facebooka i tam zapisane. Ponadto informacje zostaną opublikowane na Facebooku i udostępnione Twoim znajomym na Facebooku.

   Facebook może wykorzystywać te informacje do reklamy, badań rynku i projektowania stron Facebooka. W tym celu Facebook tworzy profile dotyczące użytkowania, zainteresowań i relacji, np. do oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam prezentowanych na Facebooku, do informowania innych użytkowników Facebooka o Twoich działaniach na naszej stronie oraz do świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

   Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane związane z naszą witryną do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

   W celu i zakresie gromadzenia danych oraz dodatkowego przetwarzania i wykorzystywania tych danych przez Facebook, a także swoich praw i ustawień związanych z ochroną prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka.

  3. Logowanie przy pomocy Facebooka

  4. Aby ułatwić Ci rejestrację na naszej stronie, na początku rejestracji możesz zarejestrować się przy użyciu danych ze swojego konta na Facebooku.
   Podczas rejestracji i logowania za pomocą konta w mediach społecznościowych obowiązują warunki ochrony prywatności i umowy użytkownika danego usługodawcy. W każdym przypadku wprowadzenie danych konta odbywa się bezpośrednio z serwerem odpowiedniego usługodawcy. 

   Nie zapisujemy szczegółów Twojego konta na serwisie Facebook. Odpowiedni dostawca usług powiadomi Cię, kiedy i które informacje o Twoim koncie zostaną nam udostępnione.

   O ile wyraziłeś zgodę na udostępnienie danych serwisowi Facebooka, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, przesyłamy dane osobowe w ramach rejestracji, która odbywa się podczas logowania do mediów społecznościowych. Z danych, które są nam przekazywane, używamy tylko Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia oraz, jeśli włączyłeś śledzenie lokalizacji, Twoją ogólną lokalizację (miasto i kraj).

  Informacje te są wykorzystywane do:

  • Skonfigurowania swojego konta, aby móc Cię zidentyfikować jako jednego z naszych partnerów umownych i
  • Sprawdzenia wiarygodności wprowadzonych danych

  Podstawą prawną wykorzystania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Możesz cofnąć to połączenie z konta Facebook lub Productz.

  W celu i zakresie gromadzenia danych oraz dodatkowego przetwarzania i wykorzystywania tych danych przez usługodawcę, a także swoich praw i ustawień związanych z ochroną prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Facebook - Facebook’s privacy policy.

 7. Prawa użytkownika

  Zastrzegasz sobie prawo:

  • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, aby w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W konsekwencji, nie wolno nam kontynuować przetwarzania Twoich danych zależnych od tej zgody;
  • Zgodnie z art. 15 RODO,  do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, rodzaju danych osobowych, rodzajów odbiorców, którym Twoje dane zostały lub są ujawniane, określonego okresu przechowywania, wszelkich praw do zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie, wszelkie sprzeciwów prawnych, wszelkich prawo do odwołania, pochodzenia Twoich danych, jeśli nie są przez nas gromadzone, a także wszelkich zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych szczegółowych informacji na ten temat.;
  • Zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane;
  • Zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii, wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, o ile dokładność danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiasz usunięcia, a my już nie potrzebujemy danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenie, wykonywanie lub obrony roszczeń prawnych lub w przypadku Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO;
  • Zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, ustandaryzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądania ich przekazania swojemu przedstawicielowi;
  • Zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia skargi do organu regulacyjnego. W tym celu można na ogół zwrócić się do organów nadzorujących, które są właściwe dla miejsca zamieszkania, pracy lub siedziby naszej firmy;
 8. Prawo do sprzeciwu

  O ile Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, zastrzegasz sobie prawo, zgodnie z art. 21 RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli istnieją uzasadnione powody prawne wynikające z Twojej konkretnej sytuacji lub jeśli sprzeciwiasz się bezpośredniej reklamie. W ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, z którego można skorzystać nawet bez szczególnej sytuacji prawnej z nami.
  Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy e-mail na adres privacy@productz.com.

 9. Ochrona danych

  Podczas procesu zamawiania stosujemy szeroko rozpowszechnione praktyki TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle wymaga to 256-bitowego szyfrowania. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego powracamy do 128-bitowej technologii v3. Aby sprawdzić, czy pojedyncza strona naszej witryny obsługuje szyfrowanie, sprawdź klucz lub ikonę w kształcie zamku na pasku stanu przeglądarki.

  Korzystamy również z innych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą lub uszkodzeniem oraz w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z aktualnym rozwojem technologicznym.

 10. Wersja i zmiany niniejszej polityki rywatności

  Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i pochodzi z marca 2018 r.

  Ze względu na ciągły rozwój naszej strony internetowej i usług lub ze względu na zmiany przepisów prawnych lub regulacyjnych niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Bieżącą wersję polityki prywatności można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej pod

  https://productz.com/pl/polityka-prywatnosci

  gdzie można ją pobrać i wydrukować.