Samsung SE-B18AB vs Samsung SU-208DB

Full Comparison

General

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SU-208DBSamsung SU-208DB
Type
External
Internal
Slot-in/Tray
Slot-in
Tray

Design

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SU-208DBSamsung SU-208DB
Colour of product
Black, White
Black

Dimensions

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SU-208DBSamsung SU-208DB
Size type
Slim
Slim

Storage

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SU-208DBSamsung SU-208DB
Blu-ray
noNo
noNo
CD
yesYes
yesYes
DVD
yesYes
yesYes
Burns DVD
yesYes
yesYes