Samsung SE-B18AB vs Samsung SH-224FB

Full Comparison

General

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SH-224FBSamsung SH-224FB
Type
External
Internal
Slot-in/Tray
Slot-in
Tray

Connectivity

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SH-224FBSamsung SH-224FB
Connection
IDE/PATA, USB 2.0
SATA

Design

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SH-224FBSamsung SH-224FB
Colour of product
Black, White
Black, Grey, White

Dimensions

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SH-224FBSamsung SH-224FB
Size type
Slim
Half height

Storage

Samsung SE-B18ABSamsung SE-B18ABSamsung SH-224FBSamsung SH-224FB
Blu-ray
noNo
noNo
CD
yesYes
yesYes
DVD
yesYes
yesYes
Burns DVD
yesYes
yesYes