Gorenje W95F64V/I (White) vs Samsung WW80M645OPX (Grey)

Full Comparison

General

Gorenje W95F64V/I (White) washerGorenje W95F64V/I (White) washerSamsung WW80M645OPX (Grey) washerSamsung WW80M645OPX (Grey) washer
Product type
Home washers
Home washers

Design

Gorenje W95F64V/I (White) washerGorenje W95F64V/I (White) washerSamsung WW80M645OPX (Grey) washerSamsung WW80M645OPX (Grey) washer
Product design
Front loading
Front loading
Instalation type
Freestanding
Freestanding
Colour of product
White
Grey