0 - 38 von 38
Binova BI-235-IC KochfeldBinova

BI-235-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-234-I KochfeldBinova

BI-234-I

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-2288-IC KochfeldBinova

BI-2288-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-227-DH KochfeldBinova

BI-227-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-2266-C KochfeldBinova

BI-2266-C

 • Art des Kochfelds: Keramik
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-2233-I KochfeldBinova

BI-2233-I

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-219-DH KochfeldBinova

BI-219-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-N01 KochfeldBinova

BI-N01

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-217-Induction KochfeldBinova

BI-217-Induction

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-208-Ceramic KochfeldBinova

BI-208-Ceramic

 • Art des Kochfelds: Keramik
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-207-Induction KochfeldBinova

BI-207-Induction

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-248-Ceramic KochfeldBinova

BI-248-Ceramic

 • Art des Kochfelds: Keramik
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-389-DH KochfeldBinova

BI-389-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-382-DH KochfeldBinova

BI-382-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-369-DH KochfeldBinova

BI-369-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-368-DH KochfeldBinova

BI-368-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-344-ID KochfeldBinova

BI-344-ID

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-344-IC KochfeldBinova

BI-344-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-338-DH KochfeldBinova

BI-338-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-334-ID KochfeldBinova

BI-334-ID

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-334-IC KochfeldBinova

BI-334-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 3
Binova BI-299-ID KochfeldBinova

BI-299-ID

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-299-IC KochfeldBinova

BI-299-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-289-DH KochfeldBinova

BI-289-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-283-DH KochfeldBinova

BI-283-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-282-DH KochfeldBinova

BI-282-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-277-ID KochfeldBinova

BI-277-ID

 • Art des Kochfelds: Induktion
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-277-IC KochfeldBinova

BI-277-IC

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-273-DT KochfeldBinova

BI-273-DT

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-272-DH KochfeldBinova

BI-272-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-271-DH KochfeldBinova

BI-271-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-270-DH KochfeldBinova

BI-270-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-268-DH KochfeldBinova

BI-268-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-246-DH KochfeldBinova

BI-246-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-203-DT KochfeldBinova

BI-203-DT

 • Art des Kochfelds: Kombi
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-239-DH KochfeldBinova

BI-239-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-238-DH KochfeldBinova

BI-238-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2
Binova BI-236-DH KochfeldBinova

BI-236-DH

 • Art des Kochfelds: Gas
 • Geräteplatzierung: Eingebaut
 • Anzahl der Brenner / Kochzonen: 2